Záväzná objednávka prepravy

Zadávateľ objednávky

Názov firmy / Meno Priezvisko
Ulica, č
PSČ, Mesto
Krajina
IČO, IČ DPH
Telefónne číslo
Email

Adresa vyzdvihnutia

Názov firmy
Ulica, č
PSČ, Mesto
Krajina
Telefónne číslo
Kontaktná osoba:

Adresa doručenia

Názov firmy
Ulica, č
PSČ, Mesto
Krajina
Telefónne číslo
Kontaktná osoba:

Parametre zásielky

Veľkosť palety

Full pallet / plná paleta - počet:
Váha palety v kg:
Light pallet / ľahká paleta:
Váha palety v kg:
Half pallet / polovičná paleta - počet:
Váha palety v kg:
Quarter pallet / štvrtinová paleta - počet:
Váha palety v kg:
Mini Quarter pallet / miništvrtinová paleta - počet:
Váha palety v kg:

Doplnkové služby

Druh tovaru
Hodnota tovaru
Cena dopravy bez DPH v €
Doplňujúce pokyny k preprave
Faktúru zaslať emailom/poštou na adresu:

Pracujeme výlučne na základe Všeobecných zasielateľských podmienok Zväzu logistiky a zasielateľov Slovenskej republiky (VZP ZLZ SR), vždy podľa najnovšieho znenia. Tieto podmienky obmedzujú v čl. 7 VZP ZLZ SR zodpovednosť zasielateľa za škodu a jej rozsah. Cena stanovená na základe hmotnostných a rozmerových parametrov zásielky uvedených objednávateľom pri objednávke prepravy. Zasielateľ si vyhradzuje právo upraviť cenu prepravy podľa skutočne zistených hmotnostných a rozmerových parametrov zásielky zistených v sklade zasielateľa.